четвъртък, 18 януари 2018 г.

Halflife


Днес разбрах, че сме живели близко до един от блоковете от city17...
Нищо чудно. Сега като се замисля, виждал съм хора да се разхождат с кози крак в ръка и да гледат объркано. 

Ето тук

До спирката на 84 срещу пазарчето.

петък, 15 април 2016 г.

Showerthoughts at work

Докато си правек кафе на работа, през главата ми мина следната мисъл:
"Секс на плажа сигурно е много воден коктейл защото е fu@%ing close to water"
Името на практика го издава...